Iriscare zal gesloten zijn op maandag 29 mei 2023. We zijn terug tot uw dienst vanaf dinsdag 30 mei 2023.

Sluiten

Wat is de THAB?

Waarover gaat het en wie heeft er recht op?

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is bestemd voor ouderen vanaf 65 jaar met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen (verminderde zelfredzaamheid). De verminderde autonomie leidt tot moeilijkheden bij het uitvoeren van dagdagelijkse huishoudelijke taken, zich verzorgen, koken, …
Het bedrag van de tegemoetkoming varieert in functie van het verlies aan autonomie bepaald volgens het aantal punten op de schaal van zelfredzaamheid en het inkomen.

Wat zijn de voorwaarden om een recht op de THAB te openen?

  • Minstens 65 jaar op het moment van de aanvraag
  • Gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Minstens zeven punten op de schaal van zelfredzaamheid (zie hieronder)
  • Een laag inkomen
 Medische schaal
Aantal punten op de schaal van zelfredzaamheid Maandelijks maximum bedrag*
Categorie 1 7-8 € 101,71
Categorie 2 9-11 € 388,26
Categorie 3 12-14 € 472,06
Categorie 4 15-16 € 555,84
Categorie 5 17-18 € 682,77

*Barema van toepassing vanaf 01/12/2022, U kunt de historiek van de bedragen op deze pagina raadplegen.

Hoe wordt de verminderde zelfredzaamheid onderzocht?

Nadat u een THAB hebt aangevraagd, verstuurt onze dienst het verzoek om uw verminderde zelfredzaamheid te onderzoeken naar de FOD Sociale Zekerheid – Directie-generaal Personen met een handicap (DGHAN) of naar het Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap (CEAH).

DGHAN of  het CEAH van Iriscare vraagt informatie aan uw huisarts of een specialist om de gevolgen van uw verminderde zelfredzaamheid na te gaan.

Daarna analyseert de DGHAN of het CEAH van Iriscare uw dossier op basis van documenten (medische verslagen) of nadat u hun medisch centrum hebt bezocht. Meer informatie over de procedure of opvolging van uw aanvraag kan u terugvinden op My Handicap of myIriscare.

Na het onderzoek deelt de FOD Sociale Zekerheid (DGHAN) of Iriscare (CEAH) u zijn beslissing mee. Ook onze dienst ontvangt deze informatie.

Op basis van de medische beslissing (en uw inkomen) bepaalt onze dienst vervolgens of u recht heeft op de THAB.

U wilt de tegemoetkoming-THAB  aanvragen?

Gelieve het aanvraagformulier voor de THAB in te vullen.