THAB aanvragen

Onze dienst controleert automatisch de leeftijd en de officiële woonplaats (informatie uit het Rijksregister) van de aanvrager.

Personen van 65 jaar of ouder met een officieel adres in :

  • Vlaanderen moeten hun aanvraag indienen bij hun zorgkas. Voor meer informatie en/of om uw aanvraag in te dienen, bezoek hun website.
  • Wallonië moeten hun aanvraag indienen bij hun ziekenfonds.
  • De Duitstalige Gemeenschap moeten hun aanvraag indienen bij de FOD Sociale Zekerheid. Voor meer informatie en/of om uw aanvraag in te dienen, bezoek hun website.

U kunt uw aanvraag ook indienen via ons papieren formulier, dat u vanaf deze pagina kunt downloaden.

Herbeginnen