Klachten dienst

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Iriscare de bicommunautaire instelling van openbaar nut die verantwoordelijk is om:

  • de toekenning van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap (THAB) op te zetten en te beheren;
  • via het Centrum voor de Evaluatie van de Autonomie en de Handicap (CEAH) de evaluatie van verminderde zelfredzaamheid bij ouderen die de THAB ontvangen (65 jaar en ouder) en de evaluatie van aandoeningen bij kinderen (tot en met 21 jaar) uit te voeren.

Binnen die instelling kan de dienst Geschillen en Bemiddeling u helpen als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

  • U hebt een algemene of specifieke vraag om informatie over uw dossier;
  • U begrijpt de informatie niet die u kreeg van de dienst THAB van Iriscare of van het CEAH;
  • U begrijpt een beslissing van de dienst THAB van Iriscare of van het CEAH niet of u bent het er niet mee eens.

Deze vragen kunt u per e-mail richten aan bemiddeling@iriscare.brussels of per post aan Iriscare, dienst Geschillen en Bemiddeling, Belliardstraat 71 bus 2, 1040 Brussel.

Als u het niet eens bent met een beslissing van de dienst THAB van Iriscare of van het CEAH, of als u van mening bent dat de dienstverlening van de dienst is tekortgeschoten, kunt u per e-mail een klacht indienen op het adres klachten@iriscare.brussels of per post op het adres Iriscare, klachtendienst, Belliardstraat 71 bus 2, 1040 Brussel.

Iriscare zal uw klacht bekijken en zal – na onderzoek van uw dossier inzake de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden of uw evaluatiedossier voor de verhoging van de kinderbijslag – op basis van de geldende wetteksten u ofwel informatie verstrekken en de beslissing van de dienst THAB of het CEAH bevestigen, ofwel de betwiste beslissing opnieuw laten onderzoeken.

U kunt op elk moment beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank van Brussel, zelfs wanneer u een klacht hebt openstaan. De termijn voor het aantekenen van beroep wordt niet opgeschort tijdens het onderzoek van uw klacht.

Meer informatie vindt u op https://www.iriscare.brussels/nl/klachten/.