De THAB voor de Brusselaars

Sinds 1 januari 2021 is de Brusselse openbare instelling Iriscare bevoegd voor de toekenning van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) voor ouderen die in Brussel wonen. U vindt hier alle nuttige informatie over de toekenningsvoorwaarden van de THAB en hoe u een THAB aanvraag kan indienen.

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) kan worden toegekend aan personen vanaf 65 jaar die in Brussel wonen, een laag inkomen hebben en door een verminderde zelfredzaamheid te maken hebben met bijkomende kosten.

Bij het indienen van uw aanvraag THAB via deze website, zal de dienst THAB van Iriscare:

Wie kan de aanvraag indienen?

U kunt zelf een aanvraag indienen of, als u dat wenst, u laten helpen door een naaste, het OCMW, uw ziekenfonds of het rust- of verzorgingstehuis waarin u verblijft.

Bevoegde instelling voor de medische evaluatie

Voor meer informatie over de regels die bepalen welk orgaan bevoegd is voor uw beoordeling van de verminderde zelfredzaamheid, kunt u de volgende websites raadplegen:

Samengevat

Als een dossier lopend is, of als een er reeds een aanvraag tot erkenning is ingediend voor 1/1/2022, is het mogelijk dat het dossier nog beheerd zal worden door de FOD Sociale  Zekerheid dienst personen met een handicap en dit tot eind 2022. In dit geval zal deze dienst het enige contactpunt blijven voor evaluaties.

Het centrum voor de evaluatie van de autonomie en de handicap zal definitief de volledige bevoegdheid overnemen voor alle evaluaties in Brussel vanaf 2023.

Samengevat enkel de volledig nieuwe aanvragen tot evaluatie zullen in eerste fase door Iriscare overgenomen worden.