De THAB voor de Brusselaars

Sinds 1 januari 2021 is de Brusselse openbare instelling Iriscare bevoegd voor de toekenning van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) voor ouderen die in Brussel wonen. U vindt hier alle nuttige informatie over de toekenningsvoorwaarden van de THAB en hoe u een THAB aanvraag kan indienen.

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) kan worden toegekend aan personen vanaf 65 jaar die in Brussel wonen, een laag inkomen hebben en door een verminderde zelfredzaamheid te maken hebben met bijkomende kosten.

Bij het indienen van uw aanvraag THAB via deze website, zal de dienst THAB van Iriscare:

  • de ontvankelijkheid van uw aanvraag onderzoeken
  • De vraag om uw verminderde zelfredzaamheid te onderzoeken bij de FOD Sociale Zekerheid versturen en zo snel mogelijk contact opnemen
  • beslissen of u een THAB krijgt zodra de beslissing van FOD Sociale Zekerheid is ontvangen.

Wie kan de aanvraag indienen?

U kunt zelf een aanvraag indienen of, als u dat wenst, u laten helpen door een naaste, het OCMW, uw ziekenfonds of het rust- of verzorgingstehuis waarin u verblijft.