Iriscare zal gesloten zijn op maandag 29 mei 2023. We zijn terug tot uw dienst vanaf dinsdag 30 mei 2023.

Sluiten

Veelgestelde vragen

Wat is de THAB en wie heeft er recht op?

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) wordt toegekend aan ouderen vanaf 65 jaar met een laag inkomen en een verminderde zelfredzaamheid om hen financieel te ondersteunen voor de bijkomende kosten als gevolg van het verlies aan autonomie.
Vanaf 1 januari 2021 zal Iriscare voor de Brusselaars de tegemoetkoming uitbetalen. Die verandering is het gevolg van de zesde staatshervorming inzake de uitvoering van de overdracht van bevoegdheden over de gezondheidszorg en bijstand aan personen.

Wat gebeurt er als u al een dossier hebt bij de FOD Sociale Zekerheid?

Als u al een tegemoetkoming (THAB) ontvangt en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bent gedomicilieerd, wordt uw dossier vanaf 1 januari 2021 automatisch overgedragen aan Iriscare en door de bevoegde dienst beheerd: Iriscare – dienst THAB.
U hoeft niets te doen, wij regelen alles!
Het bedrag van de tegemoetkoming dat u maandelijks ontvangt, verandert niet.

Wat zijn de voorwaarden om de THAB te krijgen?

 • minstens 65 jaar
 • gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • verminderde zelfredzaamheid erkend door een arts van de FOD Sociale Zekerheid
 • minstens zeven punten op de schaal van zelfredzaamheid
 • een laag inkomen

Hoe gebeurt de medische erkenning?

Na uw aanvraag, ontvangt u de nodige documenten om door uw huisarts te laten invullen. Daarna onderzoekt de FOD Sociale Zekerheid – Directie-generaal Personen met een handicap (DGHAN) of het Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap (CEAH) uw dossier op basis van documenten (medische verslagen) of op basis van een bezoek aan hun medisch centrum. Meer informatie over de procedure of opvolging van uw aanvraag kan u terugvinden op My Handicap of myIriscare.
Bij het onderzoek houdt de arts rekening met de invloed van uw verminderde zelfredzaamheid op uw dagelijkse activiteiten en, meer bepaald, met de moeilijkheden die u ervaart om:

 • u te verplaatsen
 • te koken en te eten
 • u te verzorgen en aan te kleden
 • uw woning te onderhouden en het huishouden te doen
 • gevaar in te schatten en te vermijden
 • contacten te onderhouden met andere personen

Deze criteria bepalen de categorie waartoe u behoort. Per criterium kan u maximaal 3 punten krijgen:

 • 0 punten = geen moeilijkheden
 • 1 punt = weinig moeilijkheden
 • 2 punten = grote moeilijkheden
 • 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen

Na het onderzoek ontvangt u een medische beslissing van de FOD Sociale Zekerheid (DGHAN) of van Iriscare (CEAH), die ook naar ons wordt opgestuurd.

Op basis van de medische beslissing (en uw inkomen) bepaalt onze dienst vervolgens of u recht heeft op een THAB.

U kunt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden niet combineren met een vervangingsinkomen of de integratietegemoetkoming.

Hoe vraagt u een THAB aan?

U kunt ten vroegste op uw 65e verjaardag een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) aanvragen. Hiervoor kan u ons online formulier invullen.

U kan uw aanvraag ook schriftelijk indienen via ons papier formulier. U kan het formulier op deze pagina downloaden. Wij kunnen u ook een formulier opsturen op aanvraag. Contacteer ons via:

 •     te bellen naar het gratis nummer 0800 35 499, bereikbaar op maandag van 8u tot 12u; dinsdag tot vrijdag van 8u tot 16.30u
 •     een e-mail te sturen naar: apa-thab@iriscare.brussels
 •     een brief te sturen naar: Trierstraat 70 bus 2, 1000 Brussel

Als u dat wenst, kan u hulp vragen aan een naaste of uw OCMW, gemeente, ziekenfonds of rusthuis om uw aanvraag in te dienen.

Wat gebeurt er zodra u uw aanvraag hebt ingediend?

Zodra de dienst THAB uw aanvraag heeft ontvangen, stuurt Iriscare de medische vragenlijst naar de FOD Sociale Zekerheid – Directie-generaal Personen met een handicap (DGHAN) of het Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap (CEAH). Die neemt contact op met uw behandelend arts of een specialist om uw verminderde zelfredzaamheid te beoordelen. Meer informatie over de procedure of opvolging van uw aanvraag kan u terugvinden op My Handicap of myIriscare.

Na het onderzoek ontvangt u een medische beslissing van de FOD Sociale Zekerheid (DGHAN) of van Iriscare (CEAH), die ook naar ons wordt opgestuurd.

Op basis van de medische beslissing (en uw inkomen) bepaalt onze dienst vervolgens of u recht heeft op een THAB.

Welk bedrag kan u krijgen?

Het bedrag van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt op jaarbasis berekend, maar wordt maandelijks betaald (ten laatste op de 26ste werkdag van de maand, als deze op een feestdag of in het weekend valt, de dag ervoor).
Opgelet: u ontvangt niet per definitie het maximumbedrag dat overeenstemt met uw medische categorie!

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt ook af van:

 • uw gezinssituatie
 • uw inkomen op het moment van de aanvraag
Medische  schaal Jaarlijks maximumbedrag* Maandelijks maximumbedrag*
1 € 1220,55 € 101,71
2 € 4659,13 € 388,26
3 € 5664,76 € 472,06
4 € 6670,08 € 555,84
5 € 8193,25 € 682,77

*Barema van toepassing vanaf 01/12/2022, U kunt de historiek van de bedragen op deze pagina raadplegen.

De vrijstellingsgrenzen binnen de THAB

Om het recht op de THAB te bepalen wordt het jaarinkomen getoetst met de volgende twee vrijstellingsgrenzen* in functie van het gezinstype:

 • Vrijstellingsgrens alleenstaande:        16328,23 € op jaarbasis
 • Vrijstellingsgrens samenwonende:    20403,52 € op jaarbasis

De combinatie van het inkomen, de medische inschaling en de vrijstellingsgrens bepaalt finaal het recht op de THAB.

*Barema van toepassing vanaf 01/12/2022.