THAB aanvragen

Bedankt voor het invullen van dit formulier

Naar aanleiding van uw aanvraag voor de tegemoetkoming, onderzoeken we ook uw administratieve (adressen, gezinssamenstelling…), financiële gegevens (bankgegevens, inkomsten, kadastraal inkomen,…) en medische toestand.

Indien nodig, zal u worden opgeroepen voor een medisch onderzoek.

We houden u per post op de hoogte van onze beslissing.

Gelieve er rekening mee te houden dat de FOD Sociale Zekerheid – DG Personen met een handicap bevoegd blijft voor het aanvragen van de parkeerkaart of de kortingskaart voor openbaar vervoer. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar hun website..

Personen die minstens 65 jaar zijn en die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen volgende aanvragen indienen in de applicatie MyHandicap :

  • Aanvraag parkeerkaart
  • Aanvraag kortingskaart voor openbaar vervoer (slechtzienden: tenminste 90% gezichtsverlies)
  • Aanvraag van een specifieke erkenning van handicaps in het kader van de verlaging van de BTW op motorvoertuigen en vrijstelling van verkeersbelasting (50% onderste ledematen, volledige blindheid, verlamming of amputatie bovenste ledematen)