Toeslag voor kinderen met een aandoening of een beperking

Context

Kinderen die vanwege een aandoening of een handicap nood hebben aan bijkomende zorg of ondersteuning, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse verhoging van de kinderbijslag.

Deze verhoging is bestemd voor Brusselse kinderen die jonger zijn dan 21 jaar. Het bedrag wordt uitbetaald door dezelfde kinderbijslaginstelling die ook instaat voor de basiskinderbijslag.

Verloop van een evaluatiedossier

1. Als u vermoedt dat uw kind in aanmerking kan komen voor deze verhoging, neem dan rechtstreeks contact op met uw eigen kinderbijslaginstelling. Zij zullen uw aanvraag registreren en vervolgens doorsturen naar het Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap, een onafhankelijke dienst binnen Iriscare.

2. Het Centrum voor Evaluatie zal een evaluatiedossier voor uw kind opstarten. U kan het verloop van dit persoonlijk evaluatiedossier online volgen in het beveiligde deel van het MyIriscare portaal.

3. Het Centrum voor Evaluatie zal u een formulier sturen. Dit document bestaat uit twee luiken. Het eerste luik dient u zelf in te vullen. Het andere luik dient u te laten invullen door de arts(en) bij wie uw kind in behandeling is, zoals de huisarts of gespecialiseerde artsen. Eens het formulier door hen vervolledigd is, moet het teruggestuurd worden naar het Centrum.

4. Het team van het Centrum voor Evaluatie zal de inlichtingen op het formulier verwerken in het evaluatiedossier van uw kind, en zal op basis hiervan de volgende stap in het proces bepalen:

  • Als dat aangewezen is, zal u een uitnodiging ontvangen voor een consultatie in het Centrum voor Evaluatie. Tijdens deze consultatie zal uw kind bij één of meer (para)medische experten van het Centrum op onderzoek gaan. Alle praktische inlichtingen, zoals het tijdstip en het adres, zal u terugvinden op de uitnodiging.
  • Als een consultatie niet aangewezen is, en de evaluatie voorgezet kan worden op basis van de inlichtingen in uw evaluatiedossier, dan zal u hierover een brief ontvangen van het Centrum.

5. Zodra de evaluatie afgerond is, deelt het Evaluatiecentrum u het resultaat mee. Gelijktijdig wordt deze beslissing ook overgemaakt aan uw kinderbijslaginstelling.

6. Uw kinderbijslaginstelling bepaalt op basis van de beslissing van het Centrum of uw kind recht heeft op de verhoging, en zo ja, op welk bedrag.

Overgangsjaar 2022

Als u al een lopend dossier heeft, of als u een aanvraag voor de vehoging ingediend heeft vóór 2022, dan is het mogelijk dat uw dossier nog tot eind 2022 beheerd zal worden door de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. In dat geval blijft deze dienst uw enige aanspreekpunt voor de evaluatie, en zal u dus ook enkel van hen communicatie hierover ontvangen. Het Centrum voor Evaluatie van Iriscare neemt de verantwoordelijkheid voor alle evaluaties in Brussel definitief over vanaf 2023.