THAB aanvragen

Helaas kunnen we uw aanvraag niet behandelen

U woont niet in Brussel, we zijn niet bevoegd voor uw aanvraag. U heeft geen recht op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in Brussel. Gelieve contact op te nemen met de bevoegde instantie in uw regio:

  • U woont in Vlaanderen : de bevoegde instantie is uw zorgkas. Voor meer informatie en/of om uw aanvraag in te dienen, bezoek hun website.
  • U woont in Wallonië : de bevoegde instantie is uw ziekenfonds
  • U woont in de Duitstalige Gemeenschap : de bevoegde instantie is de FOD Sociale Zekerheid. Voor meer informatie en/of om uw aanvraag in te dienen, bezoek hun website.