THAB aanvragen

Helaas kunnen we uw aanvraag niet behandelen

U bent jonger dan 65 jaar we kunnen uw aanvraag niet behandelen. U hebt geen recht op de de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Het is echter wel mogelijk dat u recht heeft op de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of de integratietegemoetkoming (IT), toegekend door de FOD Sociale Zekerheid.

Voor meer informatie en/of om uw aanvraag in te dienen, raadpleeg de website van de FOD Sociale Zekerheid..